2651094925 6977004189 Κατσικά (Καστρίτσας), Ιωαννίνων xronisoe81@gmail.com

Κατσικά (Καστρίτσας), Ιωαννίνων, Τ.Κ.: 45500

Τηλέφωνο: 2651094925

Κινητό: 6977004189

E-mail: xronisoe81@gmail.com

Υπεύθυνος: ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατηγορία: ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

Επισκεψιμότητα: 10881

Ιστοσελίδα: http://www.aluminia-xronis.gr